Tjänster

Hyr en sjuksköterska

Det finns inga problem - bara utmaningar.

Systerakuten är ett litet bemanningsföretag som hyr ut en kompetent sjuksköterska / distriktssköterska. Här nedan kan du läsa mer om de olika arbetsområden som Systerakuten bemannar. Om du har ett behov som inte täcks av beskrivningarna nedan, kontakta oss då gärna så ska vi se vad vi kan göra för att lösa dina utmaningar.

Distriktssköterska

 

 

Bemanning av hemsjukvård, ålderdomshem, demensboende, distriktssköterskemottagning, vårdcentral, BVC m.m. Hyr en sjuksköterska / distriktssköterska för kortare eller längre uppdrag / vikariat.

Konsult

 

 

Konsultationer vid effektiviseringar, förbättringsarbeten, verksamhetsöversyner m.m.

 

Fungerar din verksamhet inte helt optimalt? Känner du att systemet borde kunna effektiviseras eller omarbetas på ett vis så att det blir lättare för dina anställda att göra ett gott arbete? Eller står du och ditt företag inför en omorganisering där ni känner att en utomstående, objektiv konsult skulle behövas. Kontakta då Systerakuten så ska vi se vad vi kan göra för att just ditt företag skall lyckas.